YALCO

Firmamızda 2006 yılından beri ISO 9001:2000 Kalite Yönetim sistemi uygulanmaktadır.

- Vinç, Liman, Demiryolu ve İnşaat sektörüne yönelik olrak müşteri, çalışan ve tedarikçi memnuniyetini ön planda tutarak, ulusal ve uluslararası platformdaki firmalarla giderek artan işbirliği çalışmalarıyla, teknolojik ve bilimsel gelişmelerin ışığında, tüm çalışanların katılımıyla etkin ve verimli çalışan bir firma yaratmak,

- Kaynaklarımızı verimli kullanarak, tekrar kullanılabilir ve geri dönüştürülebilir malzeme tüketimine önem vererek, atıklarımızı azaltarak çevremizi korumaya katkıda bulunmak ve çevre bilincini oluşturmak,

- Çalışan sağlığı ve güvenliğini tam olarak sağlamak ve iş sağlığı ve güvenliği bilincini oluşturarak iş kazalarını önlemeye yönelik sistemler geliştirmek,

- Faaliyetlerimizin her alanında yönetim sistemlerinin etkinliğini devamlı kılmayı ve sürekli iyileştirmeyi, çalışanlarımızı eğitim ve iç iletişim kanallarını kullanarak bilgilendirmek ve bilinçlendirmek YÖNETİM SİSTEMLERİ POLİTİKA’mızdır. 

Yönetim Kurulu Başkanı
T. Mesut YALÇIN